Auvinen Jussi, Turku

Jussi on ollut hallituksessa jo 3 vuotta, joista viimeisenä hän toimi myös hallituksen varapuheenjohtajana. Ehdotan häntä seuraavallekin hallituskaudelle.

Joakim Vilja, Turku

Kommentit

Kannatan Jussin valintaa

Kannatan Jussin valintaa Sleyn hallitukseen. Jussilla on näkemystä niin tekniikasta kuin taloudesta sekä innostavia ajatuksia yhteisöjen kehittämisestä. Hän on pistänyt itsensä likoon Turun messuyhteisön toiminnan puolesta rakentavasti ja kaikkia kuunnellen.

Pirjo Jokinen, Turun messuyhteisön johtokunnan pj

Kannatan Jussin valintaa

Kannatan Jussin valintaa toiselle kaudelle. Jussi on ottanut monipuolisesti kantaa hallituksessa käsiteltävinä olleisiin asioihin. Erityisesti teknistä ja henkilöstöosaamista löytyy.

Eveliina Känsälä

Seurattuani Jussi Auvisen

Seurattuani Jussi Auvisen vahvaan osaamiseen ja kokemukseen perustuvaa työskentelyä Sleyn johtokunnassa ja Turun messuyhteisön johtokunnassa toivon ja kannatan hänen valitsemistasn seuraavallekin kaudelle.

Lisää uusi kommentti