Havukainen Mari-Liisa, Nousiainen

Lähetysjärjestönä Sley tarvitsee hallitukseen käytännön lähetys osaamista. Mari-Liisa on ollut perheineen lähetystyössä Japanissa 11 vuotta. Tällä hetkellä Mari-Liisa toimii Nousiaisten kunnan lastenohjaajana ja näin ollen tuntee läheltä lasten elämää ja perheiden kysymyksiä. Hän toimii myös Nousiaisten seurakunnan kirkkovaltuustossa sekä Sley:n Varsinais-Suomen piirin johtokunnassa. Sley:n Nousiaisten osaston puheenjohtajana Mari-Liisa tuntee maaseudun pienten osaston kysymyksiä ja tuo niiden äänen hallitustyöskentelyyn. Mari-Liisa on juuriltaan evankelinen, hän on valmistunut Helsingin Evankelisesta Kansankorkeakoulusta kirkon nuorisotyön ohjaajaksi, toiminut lapsuutensa ja nuoruutensa Mellilän Mustajärvellä leiriläisenä, isosena ja leirikeskus emäntänä. Mari-Liisa on Jumalan Sanaan luottava, sanavalmis evankelinen, siksi ehdotan häntä Sley:n Hallitukseen.

Pirjo Harstinen
Marttila

Lisää uusi kommentti