Havukainen Mari-Liisa, Nousiainen

Lähetysjärjestönä Sley tarvitsee hallitukseen käytännön lähetys osaamista. Mari-Liisa on ollut perheineen lähetystyössä Japanissa 11 vuotta. Tällä hetkellä Mari-Liisa toimii Nousiaisten kunnan lastenohjaajana ja näin ollen tuntee läheltä lasten elämää ja perheiden kysymyksiä. Hän toimii myös Nousiaisten seurakunnan kirkkovaltuustossa sekä Sley:n Varsinais-Suomen piirin johtokunnassa. Sley:n Nousiaisten osaston puheenjohtajana Mari-Liisa tuntee maaseudun pienten osaston kysymyksiä ja tuo niiden äänen hallitustyöskentelyyn.

Latva-Rasku Mika, Tampere

Mika Latva-Rasku on Tamperelainen diplomi-insinööri ja yrittäjä. Hän on ollut Sleyn lähetystyöntekijänä Japanissa vuosina 2008-2013. Tampereen Luther-talon toiminnassa Mika on ollut mukana yli kolme vuosikymmentä, ja toiminut pitkään myös sen johtokunnassa. Mikalla on vahva kokemus myös Sleyn hallitustyöskentelystä kuuden vuoden ajalta.

Vastuuntuntoisena ja asialleen omistautuneena ihmisenä Mikalla olisi paljon annettavaa hallitustyöskentelylle.

Timo Vettenranta

Lautamo Aki, Kemijärvi

Aki Lautamo on eläkkeellä oleva kappalainen Kemijärveltä. Hän on toiminut yhden kauden Sleyn hallituksen jäsenenä ja viimeiset pari vuotta Sleyn Kemijärven osaston puheenjohtajana. Akilla on pitkä kokemus seurakuntatyöstä ja nyt eläkkeellä ollessaan hän on toiminut osa-aikaisena sotilaspastorina.

Kun työskentelin Sleyn Pohjois-Suomen piirityöntekijänä, opin tuntemaan Akin rauhallisen ja asioihin tarttuvan työtavan. Hän on evankelinen, jolla on hengellisen viisauden lisäksi ymmärrystä myös käytännön asioista. Hänelle yhteisten asioiden hoitaminen on sydämen asia.

Malkamäki Hanna, Helsinki

Hanna on lähetyskurssin suorittanut, kutsumustietoinen lastenlääkäri. Hänellä on laaja kokemus järjestöjen luottamustehtävistä, myös puheenjohtajuuksista.

Hanna tuo SLEY:n hallitukseen erityisesti lasten ja nuorten näkökulman sekä vahvuutensa toimia objektiivisesti, määrätietoisesti ja rakentavasti erilaisten ihmisten ja asioiden kanssa.

Hänellä on erityinen taito asettua muiden asemaan ja tuoda selkeät näkemykset myös kiistanalaisissa kysymyksissä.

Hannan perheeseen kuuluu aviomies ja kaksi pientä lasta.

Martti Simojoki, Helsinki

Pekkanen Jukka, Oulu

Jukka Pekkanen on konetekniikan insinööri Oulun Ylikiimingistä. Hän on toiminut yrittäjänä toistakymmentä vuotta ja toiminut myös projekti- ja tuontantopäällikkönä tehdastyössä. Tällä hetkellä hänen vakanssinsa on yksikköpäällikkönä ja asiantuntijatehtävissä. Jukalla on vahva evankelinen tausta ja vakaumus. Hän on ollut pitkään mukana paikallisosaston toiminnassa mm. rahastonhoitajana. Hallituksen työskentelyyn hänellä on paljon annettavaa rauhallisen, analyyttisen ja teräväjärkisen lähestymistapansa ansiosta.
Sirpa Laurila, Oulu